[Review] Kem 5 sao - Haagen Dazs Lê Thánh Tôn Q.1

[Review] Kem 5 sao - Haagen Dazs Lê Thánh Tôn Q.1

Trong 1 buổi tối mưa nhẹ sau khi làm 1 chầu ở Bình Xuyên xong thì nhóm ''Bế'' chúng...

Read more